Prikazani svi od ukupno 12 rezultata

Filteri

CRVENE WOLFRAM ELEKTRODE

Osobine:
Toriirane volframove elektrode se široko koriste zato što imaju dobre performanse zavarivanja, dugotrajne su i prilično jednostavne za korišćenje. Torijumska volframova elektroda radi na temperaturi znatno ispod njene tačke topljenja u poređenju sa čisto volframovom elektrodom. Ovo rezultira u znatno nižim stepenima potrošnje elektrode tokom zavarivanja, što eliminiše većinu “lutajućeg luka” povezanog sa čistim volframom. Drugi razlozi za njihovu upotrebu uključuju lakšu inicijaciju luka, smanjenu kontaminaciju metala zavarivanja, veći kapacitet struje, sposobnost oštrenja elektrode i dug
život.

Crvene wolframove elektrode se mogu primenjivati kod zavarivanja:
-nerdjajućih čelika
-crnih čelika
-legura bakra
-legure nikla
-legure titana

ZELENE WOLFRAM ELEKTRODE

Ove elektrode čine čisti, kuglični vrh pri zagrevanju i pružaju odličnu stabilnost luka za AC zavarivanje sabalansiranim talasom. Čist volfram takođe obezbeđuje dobru stabilnost luka za zavarivanje sinusnog talasa AC, posebno aluminijuma i magnezijuma. Obično se ne koristi za DC zavarivanje, jer ne pruža lako paljenje luka u odnosutorirane ili cerirane elektrode.

Zelene wolfram elektrode se mogu primenjivati kod zavarivanja:
-aluminijuma i njegovih legura
-magnezijuma i njegovih legura

ZLATNE WOLFRAM ELEKTRODE

Lantanirani volframove postaje veoma popularan u krugu zavarivanja zbog dobrih performansi zavarivanja. Elektronska provodljivost lantanovanog volframa je najbliža onoj od 2% torijevog volframa. Zavarivači mogu lako zameniti crvenu wolfram elektrodu sa zlatnom wolfram elektrodom kako u radu na AC ili DC i ne moraju praviti nikakve promene programa
zavarivanja. Na taj način se izbegava radioaktivnost iz Thorijumove volfram elektrode. Još jedna prednost lantanovanog volframa je u stanju da prenese visoku struju i ima najmanju stopu gubitaka.

Zlatne wolfram elektrode se mogu primenjivati kod zavarivanja:
-nerdjajućih čelika
-crnih čelika
-legura bakra
-legure nikla
-legure titana

SIVE WOLFRAM ELEKTRODE

Siva wolframove elektrode je legirana cerijum oksidom koji se koristi kao dodatak, kako bi se eliminisao radioaktivna kontaminacija torirane tj. crvene wolfram elektrode i poboljšala zaštite radne snage. Jačina sažimanja električnog luka je uža, koncentrisana i stabilnija. Moć električnog pražnjenja je 10% niža od crvene elektrode . Dozvoljena jačina struje je 5-8% viša od crvene elektrode. Habanje ove elektrode je
najmanje i samim tim je trajnost najduža.

Siva elektrode se mogu primenjivati kod zavarivanja:
-nerđajućih čelika,
-nisko legiranih čelika
-legure titanijuma, bakra, magnezijuma, aluminijuma i nikla.